Geneza narodu śląskiego jest bardzo złożona i wielowątkowa. Śląsk to region, który od wieków był zamieszkany przez różne grupy etniczne i kulturowe. W starożytności tereny te zamieszkiwali Celtowie, a w średniowieczu były one pod rządami różnych państw, takich jak Czechy, Polska czy Niemcy.

W ciągu wieków kształtował się tutaj specyficzny dialekt, który ewoluował w kierunku języka śląskiego. Podczas XIX wieku zaczęła się kształtować śląska tożsamość narodowa, co przyczyniło się do powstania wielu organizacji i ruchów o charakterze narodowym.

Po zakończeniu I wojny światowej Śląsk stał się przedmiotem sporu między Polską a Niemcami. W wyniku plebiscytu przeprowadzonego w 1921 roku większa część Górnego Śląska została przyłączona do Polski, natomiast Dolny Śląsk pozostał w granicach Niemiec.

W czasie II wojny światowej tereny Śląska były areną działań wojennych i doświadczyły znacznych zniszczeń. Po wojnie Polska przejęła kontrolę nad całością Śląska, co spowodowało migrację ludności niemieckiej na zachód.

Obecnie naród śląski stanowi część narodu polskiego, a śląski dialekt jest jednym z dialektów języka polskiego. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się jednak inicjatywy mające na celu uznanie narodu śląskiego jako odrębnej grupy etnicznej.