Pałac Donnersmarcków w Siemianowicach

Pałac w Siemianowicach (nazywany również Pałacem Mieroszewskich lub Pałacem Donnersmarcków) ? jeden z największych w Polsce pałaców, położony w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Chopina.

Budowę pałacu zapoczątkował ród Mieroszewskich w XVII wieku. W XVIII wieku stał się własnością i stałą rezydencją rodu Henckel von Donnersmarck. Najstarsza, barokowa część pałacu z dachem łamanym, została wzniesiona na początku przez pierwszych właścicieli, hrabiów Mieroszewskich. Kolejni właściciele, hrabiowie Henckel von Donnersmarck, rozbudowali w XVIII wieku rezydencję, która otrzymała charakter klasycystyczny. 

Pod koniec XIX wieku Donnersmarckowie sprzedali pałac. W XIX wieku pałac został rozbudowany ? połączono najstarsze, północne skrzydło z dobudowanym reprezentacyjnym zachodnim i ze znacznie starszą barokową wieżą nad bramą wjazdową do pałacu.

W XX wieku pałac często zmieniał właścicieli, natomiast w 1990 roku został przejęty przez władze miejskie od kopalni „Siemianowice” i czeka na nowego właściciela. Obecnie kubatura głównego korpusu wynosi ponad 23 tys m?.

W zapisach śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków o kilka stuleci zaniżono wiek obiektu, co zdecydowanie obniża jego rzeczywistą wartość historyczną pośród pałaców i zamków Śląska. W 2009 roku pałac zaczęto remontować.

Źródło http://www.miasteria.pl